Johor 4.0 Lonjak Johor sebagai Peneraju Ekonomi Digital- Credit to Jauhar April 2018

Johor 4.0 Lonjak Johor sebagai Peneraju Ekonomi Digital- Credit to Jauhar April 2018

Usaha Kerajaan Negeri memacu perkembangan ekonomi rakyat kini dilebarkan kepada penggunaan teknologi berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi  (ICT). Bagi merealisasikan agenda tersebut, Kerajaan Negeri menubuhkan Johor Digital Sdn Bhd (Digital Johor) untuk melaksanakan Insiatif JOHOR 4.0 iaitu program pendigitalan sektor – sektor ekonomi teras serta mencipta model perniagaan serta industri baharu dan menjadi hab perniagaan serantau dan global.

 

Source : JAUHAR  April 15 2018.

 

 

News21